diumenge, 31 agost de 2014

La cançó del soldadet

Pels que han viscut la guerra o coneixen el món de les armes. En honor als que han lluitat per protegir la seva terra, la seva nació, o per un món millor. Pels valents i els que actuen en pro de la justicia.
Perquè el màxim honor pel soldat és sobreviure; i la gloria més gran, la pau.Manel - La cançó del soldadet

diumenge, 24 agost de 2014

El món: La nostra llarAquest vídeo ens mostra unes imatges molt maques i impactant del planeta Terra, el planeta on vivim i el constituent del "nostre món". És la nostra llar, perquè és on vivim tots els dies i on hi deixarem el nostre últim alè. Hem de cuidar el nostre planeta tant com ens cuida a nosaltres.

Gaudiu d'aquestes imatges i del nostre planeta, ¡és un regal da la naturalesa!


divendres, 6 desembre de 2013

Lliure pensador

Sóc un lliure pensador. Ho expresso clarament al meu bloc de reflexions personals. Segons la wikipedia, el lliurepensament:
És una actitud filosòfica d'afirmació de la capacitat de l'ésser humà de no trobar-se subjectat a cap autoritat dogmàtica, sigui de la natura que sigui i d'emprar l'anàlisi racional i crítica davant tota proposició que empri argumentació d'autoritat.

Aquesta actitud es troba llargament lligada a concepcions oposades que qüestionen la natura de les religions, tals com l'ateisme, l'agnosticisme o el racionalisme. Igualment, la idea es troba relacionada amb l'escepticisme i l'humanisme i en l'essència de la francmaçoneria i l'anarquisme contemporanis.

Font: ereselcarpediemensumejorverso
Per a mi significa que, tot i que rebo múltiples influències i que tinc les meves preferències i referències, penso el que vull i el que el meu raó i la meva ment es paren a pensar. No em lligo a res ni obeeixo a dogmes. Observo ideals i experiències per igual. En el fons, l'ideal i el sensorial es barreja i es confon. Perquè em nodreixo del que llegeixo i escolto, i el mastego pensant, però no sóc esclau del que menjo, bec i llegeixo, només m'en serveixo.

Sóc conscient que la llibertat no és un concepte absolut sinó relatiu i subjectiu. Perquè per la naturalesa física de les coses, res és lliure i tot està determinat (o com a mínim fortament i immediatament relacionat). Així que em crec i m'afirmo lliure sabent que realment això no és cert d'una manera absoluta i exacta.

Pensador de Rodin
Font: wikimedia.org
En tot cas és un terme humà que em distingeix d'aquells que s'aferren a les seves idees i arrels, que no poden pensar d'una altra manera i són dependents i esclaus de les seves ideologies (o de la manca d'elles). Especialment em distingeix dels que prenen idees prestades d'altres i no saben elaborar les seves pròpies o donar-li "un toc personal". En aquest cas sóc més afí amb els que, almenys, prenen les seves pròpies decisions o trien les seves idees i critiquen (positiva i negativament ) les dels altres.

L'origen del coneixement és el dubte. D'allí neix l'amor pel saber i per satisfer aquests dubtes. Qui s'aferren a veritats a mitges omplen els seus dubtes amb ignorància, es queden a meitat de l'escala. La crítica és el mètode per generar nous dubtes del ja "conegut" i així renovar i enriquir el coneixement.

Lliure pensador és per a mi sinònim de filòsof, crític i desarrelat, encara filòsof no ho sigui (necessàriament) de lliure pensador, en tota la seva extensió semàntica .

Libre pensador

Fuente: ereselcarpediemensumejorverso
Soy un libre pensador. Lo expreso claramente en mi blog de reflexiones personales. Según la wikipedia, “es una persona que forma sus opiniones sobre la base del análisis imparcial de hechos y que es dueño de sus propias decisiones, independientemente de la imposición dogmática de alguna institución, religión, tradición específica, tendencia política o de cualquier movimiento activista que busque imponer su punto de vista ideológico o cosmovisión filosófica”.

Para mí significa que, a pesar de que recibo múltiples influencias y que tengo mis preferencias y referencias, pienso lo que quiero y lo que mi razón y mi mente se paran a pensar. No me ato a nada ni obedezco a dogmas. Observo ideales y experiencias por igual. En el fondo, lo ideal y lo sensorial se mezcla y se confunde. Porque me nutro de lo que leo y escucho, y lo mastico pensando; pero no soy esclavo de lo que como, bebo y leo; me sirvo únicamente de ello.

Fuente original: www.facebook.com/SecularHumanismo

Soy sabedor que la libertad no es un concepto absoluto sino relativo y subjetivo. Porque por la naturaleza física de las cosas, nada es libre y todo está determinado (o como mínimo fuertemente y inmediatamente relacionado). Así que me creo y me afirmo libre sabiendo que realmente eso no es cierto de un modo absoluto y exacto.

Pensador de Rodin
Fuente: www.raultristan.com

En todo caso es un término humano que me distingue de aquellos que se aferran a sus ideas y raíces, que no pueden pensar de otra forma y son dependientes y esclavos de sus ideologías (o de la falta de ellas). Especialmente me distingue de los que toman ideas prestadas de otros y no saben elaborar las suyas propias o darle “un toque personal”. En ese caso soy más afín con las que, por lo menos, toman sus propias decisiones o eligen sus ideas y critican (positiva y negativamente) las de los demás.

El origen del conocimiento es la duda. De allí nace el amor por el saber y por saciar esas dudas. Quiénes se aferran en verdades a medias sacian sus dudas con ignorancia, se quedan a mitad de la escalera. La crítica es el método para generar nuevas dudas de lo ya “conocido” y así renovar y enriquecer el conocimiento.

Libre pensador es para mí sinónimo de filosofo, crítico y desarraigado; aunque filosofo no lo sea (necesariamente) de libre pensador, en toda su extensión semántica.